VGP PVHT 2106: el Nostre Seguidor Solar d’Un Eix

VGP PVHT 2106 és el nostre nou seguidor solar. Es tracta d’un seguidor d’un eix horitzontal amb el que podrà augmentar la producció d’electricitat fins a un 30% respecte a les instal·lacions fixes.

seguidor_solar_PVHT_001[3]

Integra 108 mòduls REC 315PE72 que arriben a una potencia total de 34 kWp. També disponible amb mòduls CSun de 72 cèl·lules o adaptat als panells que vostè triï. El seguidor complet també es pot adquirir sense mòduls.

El seu sistema de seguiment continu està basat en un motor pas a pas que assegura un moviment precís, un baix consum i un mínim manteniment.

Aquest seguidor presenta una avançada tecnologia que s’adapt a les seves necessitats i que es pot adquirir amb o sense inversor segons el tipus d’instal·lació fotovoltaica.

VGP PVHT 2106 amb inversor integrat

En aquest cas el nostre seguidor solar VGP PVHT 2106 integra l’inversor trifàsic ABB PRO 33, una opció ideal per aquelles plantes fotovoltaiques de potència inferior als 500 kWp. Amb aquest alternativa es pot evitar l’ús de string monitoring boxes ja que l’inversor que inclou permet una monitorització individual per string, la qual cosa facilita la instal·lació i simplifica la monitorització i el manteniment.

VGP PVHT 2106 sense inversor

D’altra banda, també presentem la opció d’adquirir el seguidor complet sense inversor, una alternativa molt recomanable per grans plantes fotovoltaiques de potència superior als 500 kWp.

I és que gràcies al nostre disseny, l’electrònica i els motors del sistema es poden alimentar amb corrent continua i per tant amb l’energia generada pels propis panells solars, connectant-se a una de les strings fotovoltaiques. D’aquesta manera s’ofereix la gran avantatge d’evitar la necessitat d’haver de connectar el seguidor a la xarxa d’alterna.

Increment de producció elèctrica

El fet de ser un seguidor d’un eix permet reduir costos i augmentar la producció d’energia gràcies al seu moviment d’est-oest.

A més, el nostre exclusiu disseny permet augmentar el nombre de mòduls instal·lats, incrementant així la densitat de potència de la instal·lació i per tant millorant encara més la rendibilitat del seu projecte fotovoltaic.

Amb el seguidor solar VGP PVHT 2106 li presentem la solució per a construir grans parcs fotovoltaics fiables, rendibles i molt eficients.

A la fitxa tècnica trobarà totes les característiques tècniques.

Veure Fitxa Tècnica