VGP PVFIX

 

El sistema de muntatge PVFix permet muntar panells fotovoltaics estàndard de 60 cèl·lules sobre cobertes planes sense necessitat de penetrar la capa d’impermeabilització.

Gràcies a la seva estructura autoportant, el sistema PVFix protegeix la coberta alhora que constitueix un suport mecànic pels mòduls. El perfil aerodinàmic minimitza la necessitat d’utilitzar llast.

L’estructura de muntatge PVFix es composa d’elements en xapa d’acer galvanitzat units entre sí mitjançant cargols auto-perforants, la qual cosa permet un muntatge ràpid i senzill sense requeriment d’eines especials.

sis montaj

 

El gruix del galvanitzat és de 20 micres i així s’aconsegueix una protecció contra la corrosió de fins a 25 anys en zones rurals d’interior. Existeix l’opció d’utilitzar les xapes amb 40 micres de galvanitzat.

El sistema està basat en una peça en forma de canal que serveix al mateix temps d’element estructural de suport i d’unió mecànica. Els mòduls s’ancoren a la part posterior i anterior d’aquests canals mitjançant ferramentes d’acer inoxidable que van cargolats al marc d’alumini del mòdul.

Els canals s’uneixen entre sí mitjançant platines i els costats de cada filera es tanquen amb peces triangulars. Aquests canals es poden farcir de grava, blocs de formigó, llambordes o d’altres llasts similars, depenent de les característiques de la coberta.

Aquest sistema és particularment indicat per cobertes invertides, on es recomana primer apartar la grava per tal de col·locar els canals directament suportats sobre la capa d’aïllament i després abocar aquesta grava sobre els canals. Així s’evita la necessitat d’afegir llast i l’estructura queda totalment integrada.

Captura de pantalla 2015-01-29 a la(s) 19.20.48

 

Al ser tots els components metàl·lics, els marcs dels mòduls i l’estructura queden units de forma equipotencial, facilitant així la connexió a terra.

Captura de pantalla 2015-01-29 a la(s) 19.24.13

 

Dades Tècniques
Inclinació coberta 0-5 graus
Inclinació mòduls 10 graus
Pes sistema muntatge 3,8 kg/m2
Càrrega total sobre coberta 12 kg/m2

 

 

 

 

 

Veure Fitxa Tècnica