Seguidor Solar VGP PVHT 2106

seguidor_solar_PVHT_001[3]

VGP PVHT 2106 amb inversor integrat

En aquest cas el nostre seguidor VGP PVHT 2106 integra l'inversor trifàsic ABB PRO 33, una opció ideal per a aquelles plantes fotovoltaiques de potència inferior als 500 kWp.

Amb aquesta alternativa es pot evitar l'ús de string monitoring boxes ja que l'inversor que inclou permet una monitorització individual per string, la qual cosa facilita la instal·lació i simplifica la monitorització i el manteniment.

 

PVHT 2106 és un seguidor fotovoltaic horitzontal d’un eix que ofereix una obertura solar de 210,6 m2. Es tracta d’una unitat completament integrada que inclou 108 mòduls fotovoltaics REC 315PE72, arribat a una potència total de 34 kWp, i un inversor trifàsic ABB PRO 33.

El seu sistema de seguiment continu està basat en un motor pas a pas que assegura un moviment precís, un baix consum i un mínim manteniment.

Aquest sistema presenta una avançada tecnologia que s'adapta a les seves necessitats i pot adquirir-se amb o sense inversor segons el tipus d'instal·lació fotovoltaica.

VGP PVHT 2106 sense inversor

D'altra banda, també presentem la opció d'adquirir el seguidor complet sense inversor, una alternativa molt recomanable per grans plantes fotovoltaiques i de potència superior als 500 kWp.

I és que gràcies al nostre disseny, l'electrònica i els motors del sistema es poden alimentar amb corrent contínua i per tant amb l'energia generada pels propis panells solars, connectant-se a una de les strings fotovoltaiques. D'aquesta manera s'ofereix el gran avantatge d'evitar la necessitat d'haver de connectar el seguidor a la xarxa alterna.

Increment de producció elèctrica

El fet de ser un seguidor d'un eix permet reduir costos i augmentar la producció d'energia gràcies al seu moviment est-oest.

A més, el nostre exclusiu disseny permet augmentar el número de mòduls instal·lats, incrementant així la densitat de potència de la instal·lació i per tant millorant encara més la rendibilitat del seu projecte fotovoltaic. 

Amb VGP PVHT 2106 li presentem la solució per construir grans parcs fotovoltaics fiables, rendibles y molt eficients.  

Característiques principals

- Seguidor d’un eix muntat sobre un conjunt de perfils d’acer inserits a terra que utilitza coixinets polimèrics lliures de manteniment. A més, inclou un mòdul de gir accionat per un motor pas a pas i que assegura un moviment continu i per tant minimitza el desgast mecànic i el consum elèctric del sistema de seguiment.

- Sistema de control que proporciona un seguiment astronòmic continu que augmenta la fiabilitat i redueix les vibracions. Possibilitat d’integrar funcionalitats de backtracking.

- 12 segments amb 9 mòduls per segment; cada segment està constituït per un tub estructural quadrat d’acer suspès entre perfils d’acer.

- 6 strings de 18 mòduls per string.

- Utilitza mòduls fotovoltaics REC solar de 72 cèl·lules amb una eficiència del 16% que es munten amb una distribució apaïsada, afavorint així el funcionament adequat dels díodes de bypass en el cas de no utilitza la funcionalitat de backtracking.

- Inversor trifàsic ABB PRO 33 integrat que ofereix un 98% d’eficiència. Integra monitorització individual per cada string. Comunicacions RS485/Modbus.

- Seguidor amb una estructura optimitzada per usar mòduls fotovoltaics REC. Les operacions d’assemblatge es basen en reblar els components entre sí (costelles al tub central quadrat i als mòduls a les costelles) permetent accelerar la instal·lació de sistema.

- No es requereixen operacions de soldadura ni retallades al muntatge.

 Especificacions
Obertura solar 210,6 m2
Cèl·lules 156 mm quadrades, poli-cristal·lines
Cèl·lules por mòdul: 72
Mòduls por sistema 108
Rang d’ inclinació -60/+60 graus

 

 

 

 

 

 

Rendiment DC (amb REC 315PE72)
  STC NOC
Isc 54,54 A 43,86 A
Voc 819 V 772 V
Impp 51,72 A 41,16 A
Vmpp 662 V 625 V
Pmpp 34.020 W 25.704 W
Efficiency 16,10% 15,20%

 

 

 

 

 

 

 

Rendiment AC (amb ABB PRO 33)
Màxima potencia de sortida 33.000 W
Eficiència 98%
Voltatge 400 V, three phase, 50/60 Hz

 

 

 

 

Dimensions
Amplada 73.796 mm
Profunditat 2.978 mm
Altura 3.048 mm
Pes 5.485,88 kg

 

 

 

 

 

Requisits del terreny
  Mínim Regular
Petjada 309 m2 441 m2
Densitat de potència 110  W/m2 77  W/m2
Mida planta 1 MW 0,91 Ha 1,29 Ha

 

 

 

 

 

Plànols

pvht draws

 

pvht

 

Veure Fitxa Tècnica