CPVRS 072

 

CPVRS 072 és un sistema CPV integrat amb una obertura solar de 7,2m2 que arriba a una potència total de 2,16 kWp.

Està dissenyat per a ser muntat en plantes d’assemblatge descentralitzades per, a continuació, ser transportat directament als camps solars com una sola unitat. D’aquesta manera, el sistema arriba al seu lloc de destí totalment llest per a ser utilitzat, per la qual cosa s’optimitza la logística, es simplifica el muntatge i es minimitzen els costos d’instal·lació i de posada en marxa.

Inclou cèl·lules de triple unió d’alta eficiència i òptiques d’alta concentració solar que permeten una eficiència DC del 30% en condicions de STC.

camp provess

La clau del sistema són les seves patents tecnològiques exclusives (CPVRS, MISPS, CPVLIS, ICPVS) i el seu innovador procés de producció el qual es divideix en les següents fases:

 1. Valldoreix Greenpower envia els components del sistema a plantes d’assemblatge localitzades al mercat de destí.
 2. A la planta d’assemblatge té lloc el muntatge i les proves de funcionament dels sistemes CPV.
 3. El producte es transporta als camps solars com una sola unitat i a punt per a ser utilitzat.

L’objectiu de Valldoreix Greenpower és aplicar aquest projecte en tots aquells països amb una climatologia òptima per a un sistema de concentració. Per això, necessita d’un soci a cada país que l’ajudi en el procés de producció. Els socis (i propietaris de les plantes d’assemblatge) seran els encarregats del procés de muntatge, transport i instal·lació, a més de la seva comercialització.

Ampliar informació al web CPVRS

Característiques Principals

 • Sistema d’assemblatge patentat (CPVRS) de mòduls fotovoltaics de concentració, que permet l’assemblatge descentralitzat a prop de les instal·lacions de destí, optimitzant la logística i els costos de mà d’obra.
 • Interconnexió als panells receptors aïllada mitjançant un sistema de laminació patentada (CPVLIS).
 • Seguidor muntat sobre un perfil d’acer inserit a terra que utilitza actuadors lliures de manteniment i motors pas a pas d’alta precisió. El moviment de seguiment solar es realitza d’una manera contínua ultra-suau i ininterrompuda que ofereix una reducció de vibracions i un ample rang dinàmic.
 • S’utilitza una estratègia de seguiment híbrida que s’afina mitjançant un sensor de posició solar patentat (MISPS).
 • Sistema de seguiment solar completament integrat (ICPVS). Inclou mòduls, perfil d’acer central i tub pivot amb coixinets polimèrics lliures de manteniment. Permet el transport del conjunt mòdul-seguidor com una sola unitat. També existeix la possibilitat de realitzar connexió elèctrica aèria.
 • Seguidor que pot muntar-se al camp sobre perfils d’acer prèviament inserits a terra. Procés molt econòmic en grans instal·lacions degut a l’ús d’equips automatitzats. Causa un baix impacte ambiental degut a que el desmuntatge precisa de la mateixa maquinària. La instal·lació en horts solars multi MW resulta molt eficient i econòmica.
 • Per a petites instal·lacions es pot muntar sobre ciments de formigó.
 • Es pot instal·lar de forma senzilla en la part superior de teulades planes.
 • Disponible tant en configuracions de baixa tensió com d’alta tensió.

Especificacions

Obertura Solar 7,2 m2
Concentració 800 sols
Cèl·lula 5,3 mm Quadrada
Distància Focal 233 mm (F 1,1)
Mida Lent 150 mm Quadrada
Composició Lent SOG panell compost de 4×5 lentes (620×770 mm)
Penelles per sistema 16
Cèl·lules per sistema 320
Rang en elevació 0/90 grados
Rang en azimut 0/360 grados

 

 

Rendimient CPVRS-072-LV CPVRS-072-HV
STC NOC STC NOC
Isc 5,36 A 4,89 A 2,68 A 2,44 A
Voc 500 V 469 V 1000 V 939 V
Impp 4,93 A 4,45 A 2,46 A 2,22 A
Vmpp 440 V 412 V 879 V 824 V
FF 79 % 79 % 79 % 79 %
Pmpp 2.162 W 1.833 W 2.162 W 1.833 W
Efficiency 30 % 28 % 30 % 28 %

 

Dimensions
Amplada 3.297/3.297 mm
Profunditat 1.317/2.525 mm
Altura 2.935/1.813 mm
Pes 406 kg

 

 

Requisits del terreny
Mínim Típic
Emprempta 18 m2 30 m2
Densitat potència 120 W/m2 72 W/m2
Terreny 1 MW 0,83 Ha 1,39 Ha