Enginyeria i Consultoria

 

collage ing y consulto_ok_2

El nostre equip d’experts li permetran aprofittar al màxim les energies renovables. Oferim una visió global del sector, tenint en compte tots els seus aspectes i particularitats.

  • Desenvolupament de nous productes dins l’àmbit de les energies renovables.
  • Estudi de viabilitat econòmica de projectes.
  • Selecció de components i subcontractors.
  • Enginyeria de plantes solars: PV, CPS i CSP.
  • Legalització de projectes
  • Planificació i seguimient executiu de projectes.
  • Estudis de compatibilitat i avaluació d’impacte ambiental.
  • Assessorament de la inversió en renovables a través d’un coneixement dels marcs retributius de cada país.
  • Integració de soluciona solars en edificació: fotovoltaica, solar tèrmica i solucions solars passives.